• poolstok
  • judo
  • bertENviola
  • tennis
  • hoogspringer 2

De perfecte Verpleegkundige

Verpleegkundigen

De zorg is qua werkgelegenheid de grootste sector in Nederland. In 2013 waren er 1,4 miljoen banen in de zorg volgens het CBS. Dit is 15 procent van het totaal aantal banen van werknemers in Nederland. De grootste zorgbranche is de VVT, met (destijds) 439 duizend medewerkers.

"Na een periode van krimp in de ouderenzorg ontstaan er in 2016 en 2017 jaarlijks bijna 98 duizend vacatures " zegt het UWV.
Waar was die krimp dan op gebaseerd?

  • Hulpbehoevenden moeten langer zelfstandig blijven wonen. Zorg in instellingen is er enkel nog voor mensen met hogere zorgzwaarte.Hierdoor zijn ca 34.200 banen verloren gegaan...
  • Door overheveling van zorgtaken van de AWBZ naar de Wmo komt de extramurale dagbesteding en een deel van de persoonlijke verzorging bij gemeenten te liggen. De transitie van zorgdiensten gaat gepaard met een lager budget - Ook is de extramurale verpleging overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet Thuiszorg . Hierdoor zijn ca. 9.990 banen verloren gegaan.

Vanuit mijn boerenverstand –perspectief heeft deze krimp niet zoveel effect op goed functionerende verzorgenden of verpleegkundigen niveau 4 of 5. Daar is toch enorm veel vraag naar....??
Het vinden van de juiste kandidaat is een vak op zich. Uit 75 op papier geschikte kandidaten komt uiteindelijk één goede kandidaat naar voren die volledig past in het door de organisatie geschetste (ideale) plaatje.

Wellicht wordt het tijd om het eisenpakket iets bij te stellen zonder in te boeten op motivatie of opleiding of deskundigheid. Ik weet 100% zeker dat het dan makkelijker wordt om de vacatures te vervullen. Uiteraard zijn onderstaande tips geschreven vanuit mijn huidige perspectief. Daarbij wil ik mijn jarenlange ervaring als HR adviseur in de zorg ook niet onder stoelen of banken schuiven.

  • Verzoek expliciet mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te reageren.. verwijs deze mensen naar een speciaal loket en verwacht een transparante houding van de kandidaat. Stap over je angst en vooroordeel heen en maak gebruik van de regelingen van het UWV! (no risk polis, half jaar proeftijd etc.)
  • Verwacht niet dat iedereen ten alle tijden alle diensten kan draaien..... Je hoeft geen Einstein te zijn om te kunnen concluderen dat minimaal driekwart van alle verpleegkundigen van het vrouwelijk geslacht zijn. De combinatie kleine kinderen en onregelmatige diensten blijft voor veel vrouwen een onneembare vesting. Ook de ouder wordende verpleegkundige heeft hier moeite mee. Is het niet beter om deze verwachting wat minder scherp te maken en een slimme app te installeren waarmee de diensten door de verpleegkundigen zelf kunnen worden ingevuld?? De leeftijdscategorie 20 tot 26/27 is misschien wel heel blij met veel onregelmatigheid. Durf te differentiëren!
  • Geef als goed werkgever aan dat verzorgenden of verpleegkundigen bij jou op dag 1 !! kunnen beginnen met een scholing om de medische en voorbehouden handelingen weer te updaten.

Dat de voorbehouden handelingen volledig up to date zijn is prettig, maar een korte termijn gedachte. De juiste kandidaat met de juiste competenties binnen halen is voor de lange termijn.
Helaas heb ik te vaak zeer gemotiveerde starters/ zij-instromers of herintreders over de vloer gehad die op deze gronden zijn afgewezen.
Behalve de vacaturetekst / functie-eisen bijstellen heb ik nog wel een aantal ideeën om het W&S beleid en introductiebeleid te verbeteren.

Omdat eHealth / zorg kandidaten van mij er zelf nog wel eens last van hebben wil ik hierbij 1 kleine tip geven :
Zorg alsjeblieft dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen op de plek waar ze komen te werken!

Vacatures ehealth / zorg

Eind september 2015 waren er 132.000 vacatures voor Verpleegkundigen in Nederland. Zuid Holland was koploper met 28.300 vacatures.

De kansen voor afgestudeerden mbo'ers op niveau-4 in de zorg zijn voldoende tot goed, met uitzondering van bijvoorbeeld laboranten. De vooruitzichten voor de mbo-verpleegkundige zijn ruim voldoende en ook de technisch-medische beroepen op niveau-4 bieden ruim voldoende tot goede kansen op werk.
En hoeveel verpleegkundigen hebben we in Nederland?
Op 1 januari 2013 waren er 274,795 verpleegkundigen in Nederland.
144.065 verpleegkundigen haalden voor 2009 hun diploma en moesten worden geherregistreerd.
In een periode van 5 jaar moet de Verpleegkundige bijvoorbeeld 2080 uur werken om zich te kunnen herregistreren. Door de invoering van de herregistratie vielen er veel mensen af (pensioen, ziekte , loopbaan).
Op 25 april 2014 telde Nederland 177.212 verpleegkundigen.

Opvallend is de sterke verwachte groei van het aantal ZZP'ers in de zorg. Als ondernemer kan ik erover meepraten. Zelf de regie hebben over je werktijden is wel erg fijn. Autonomie in het werk maakt mensen gelukkiger!!

Tussen 2014 en 2017 stijgt het aantal ZZP'ers volgens de prognoses met ruim 6 duizend (+7%). Dit komt voor een deel door de positie van zorginstellingen. Om de inzet van personeel flexibel te houden, huren steeds meer instellingen zelfstandigen in. Ook worden ZZP'ers ingehuurd vanwege de specialistische kennis (vooral in krapteberoepen zoals gespecialiseerd verpleegkundige in ziekenhuizen).
Er zijn meer ZZP' ers in de zorg, maar in de VVT Sector zijn ze nog een vreemde eend in de bijt : meer dan driekwart van alle contracten in de zorg betreft een vaste arbeidsrelatie. Ongeveer 17 procent van de contracten is flexibel en 7 procent betreft een andere soort arbeidsrelatie, zoals een zelfstandige, oproep- of uitzendkracht. Het aandeel tijdelijke contracten komt overeen met het gemiddelde over alle sectoren. Er zijn echter relatief meer vaste contracten in de zorg dan in andere sectoren (68 procent van de contracten onder alle sectoren is vast).
Ik merk ook dat het bemiddelen in ZZP'ers soms op weerstand stuit. Onbekend maakt onbemind in dit geval. ZZP'ers hoeven niet perse veel duurder te zijn. Zo zou ik willen vragen: houden organisaties voldoende rekening met alle kosten die voortvloeien uit verzuim/ arbeidsongeschiktheid en vakantiedagen die bij een ZZP'er niet aan de orde zijn... 

Hartelijke groet, 

Viola de Kort

 

Bronnen: UWV, CBS

 

Contact Recruitmentbureau Den Haag

Springstaff
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag

 

Let op: parkeerplaats van Springstaff is aan de achterkant van ons kantoor. Daarom JOZEF ISRAELSLAAN 1 invullen in uw routeplanner. U kunt dan direct rechts de parkeerplaats oprijden. Onze parkeerplaats is de derde aan uw rechterhand.